KAIZEN

„Napíšte do Googlu slovo KAIZEN a dostanete viac ako štyri milióny odkazov. Zadajte toto slovo do AMAZONU a nájdete 3 850 kníh, v ktorých sa vyskytuje. Asi to bude niečo dôležité.“

Slovo KAIZEN je japonského pôvodu a v Európe a Amerike sa prekladá najčastejšie ako proces neustáleho zlepšovania. Dnes nikto nepochybuje, že Japonsko je jedna z technologicky najvyspelejších krajín sveta a preto je priemyselná veľmoc. Mnohé metódy riadenia procesov, organizovania práce a vzťahov na pracovisku sa s úspechom uplatňujú aj za hranicami Japonska. Väčšina z nich však priamo súvisí s KAIZEN. Vzhľadom k priepastným kultúrnym rozdielom nie je však zavedenie tejto metódy v slovenských podmienkach jednoduché. V Japonsku nie je iba súčasťou firemnej kultúry. Japonci majú KAIZEN zažití a berú ho ako sústavné zdokonaľovanie všetkých stránok svojho života, vrátane osobného. Jeho základom je myšlienka, v probléme vidieť možnosť zlepšenia. Neexistuje oblasť, v našom prípade akejkoľvek stránky podnikania, kde by metódu KAIZEN nebolo možné použiť. Opakovane bolo dokázané, že najväčšou rezervou vo všetkých typoch spoločností je plytvanie – časom, materiálom, tovarom, výsledkami výskumu, zavedením nových výrobkov, schopnosťami ľudí… Metóda je vhodná skôr pre spoločnosti, kde sa uplatňuje participatívny štýl riadenia. V podmienkach direktívneho riadenia je jeho aplikácia ťažšia.

Uvažujme, čo všetko možno zlepšiť!