Koučovanie alebo priame riadenie obchodných zástupcov

Dnešný trh je charakterizovaný ako trh kupujúceho. Preto aj v období krízy je jednou z profesií, o ktoré je trvalý záujem, profesia obchodného zástupcu. Vedieť predávať je talent a tí, ktorí ho dostali vo veľkej miere, majú svoje spoločnosti. Obchodný zástupca ako zamestnanec musí byť extrovert, ktorého možno motivovať, predávanie chápe čiastočne ako hru a je ochotný sa systematicky vzdelávať. Po prijatí však zostávajú obchodní zástupcovia ponechaní na vlastnú päsť. Nemajú s kým komunikovať, nemajú s kým riešiť svoje problémy. Pretože ich profesia je žiadaná, je v tomto povolaní vysoká fluktuácia. Pritom dobrý obchodný zástupca na konkrétne podmienky spoločnosti potrebuje niekoľko mesiacov na to, aby sa stal dostatočne výkonný.

Vyberieme Vašich obchodných zástupcov, vyškolíme ich, navrhneme systém práce, výkazov, hodnotenia a budeme ich koučovať alebo priamo riadiť, aby dosiahli požadovanú výkonnosť.