Špeciálna ponuka

Niekedy stačí, ak obrat nastane len v jednej, ale podstatnej organizačnej zložke spoločnosti. Takou môže byť práca obchodných zástupcov, ktorých výsledky podľa predmetu podnikania môžu zásadne ovplyvniť úspech spoločnosti na trhu. Na túto skutočnosť reagujeme ponukou koučovania, alebo riadenia obchodných zástupcov.

Spravidla najlepšie výsledky dosahujú spoločnosti, ktoré sa rozhodnú svoj systém zdokonaľovania a neustáleho zlepšovania založiť na prebraní systému riešenia, ktorý je v praxi už niekoľkokrát overený. A práve tieto možnosti poskytujú metódy KAIZEN a BALANCED SCORE CARD.

1. Koučovanie alebo priame riadenie obchodných zástupcov

2. KAIZEN

– japonská metóda neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania všetkých procesov a projektov, zabezpečujúca odstraňovanie plytvania

3. BALANCED SCORE CARD

– stanovenie vzájomne prepojených cieľov v perspektíve ekonomickej, zákazníckej, vnútropodnikových procesov a v perspektíve učenia sa a rastu