Vzdelávanie

Teória riadenia vytrvalo zdôrazňuje, že treba hľadať poklady ukryté v zamestnancoch. Prax je dosť často odlišná – veľa pracovných povinností a úroveň ekonomickej sily neumožňujú v plnej miere venovať sa tejto činnosti. Okrem systému práce zvyšuje výkonnosť zamestnancov aj systematické dopĺňanie vedomostí. Rôzne agentúry ponúkajú širokú škálu školení, ktoré prakticky niekedy narážajú na problém – vyžadujú vytrhnutie zamestnanca z práce na jeden až dva dni, čo nie je vždy možné. Prekážkou býva aj ich cena. Pretože týchto školení sa zúčastňujú zamestnanci z viacerých spoločností, školenia sú nutne všeobecnejšie a vyžadujú od absolventa, aby si ich na vlastné podmienky prispôsobil sám, čím sa niekedy efekt školení stráca. V našom ponímaní je snaha organizovať školenia v niekoľko málo hodinových cykloch, vo vyššej frekvencii opakovania so zameraním výhradne na aktuálne problémy spoločnosti.

Našoumetódou prácenie je kritizovať a nútiť vašich zamestnancov odstraňovať ich slabé stránky, ale využívať, podporovať a rozvíjať ich silné stránky.