Kontakt

Názov firmy:
Bakiko Consulting s.r.o.

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica

Mobil:
+421 903 545 553
+421 905 545 553

e-mail:
tibor@marcinko.sk

www.bakiko.sk