Prevzatie zodpovednosti za priame riadenie spoločnosti, vypracovanie projektov a vízií

V praxi, najmä v malých spoločnostiach, je častý prípad, že jednoducho nie je vo fyzických možnostiach majiteľa, spoločníka, konateľa mať prehľad o všetkých oblastiach chodu spoločnosti. Vrcholové činnosti v riadení sa nedajú zabezpečiť na čiastočný úväzok, okrem toho požiadavky pracovnej sily dostatočne kvalifikovanej a s potrebnými praktickými skúsenosťami je väčšinou nad finančné možnosti spoločnosti. Vtedy sme tu my, aby sme vypracovali efektívny systém riadenia a zúčastňovali sa na jeho realizácii.

 

V praxi je niekoľko situácií, kedy v malých a stredných spoločnostiach je efektívne zveriť riadenie spoločnosti profesionálnemu partnerovi alebo ho poveriť vykonávaním niektorých riadiacich funkcií, napr. :

 

– vrcholový manažér spoločnosti je 100%-ným odborníkov v predmete podnikania a vidí sa predovšetkým v realizácii obchodných a výrobných činností, ktoré si vyžadujú jeho úplné nasadenie, ale na analýzu ekonomicky zachytených výsledkov a koordináciu ľudského faktora mu nezostáva čas alebo mu ani profesijne nie sú veľmi blízke,

 

– majiteľ a hlavný manažér v jednej osobe je vizionár s nevyčerpateľnou studnicou nápadov, ktorý cíti, že každodenné rutinné riadenie, vykonávanie z väčšej časti viac-menej opakujúcich sa postupov, ho oberá nielen o energiu, ale aj o čas na realizáciu mnohých nových podnikateľských nápadov, často s väčším ziskovým potenciálom ako doterajšie podnikanie, na ktoré mu už ale nezostáva čas, ani energia.

 

Zabezpečíme profesionálne riadenie Vašej spoločnosti a odbremeníme Vás od rutinných riadiacich operácií, aby sme vytvorili priestor pre uvoľnenie Vašej pravej podnikateľskej energie.