Referencie

Pracuješ ako vládzeš a zrazu nevidíš zmysel svojho snaženia, strácaš chuť do práce, proste slepá ulička.
Mnohí sa raz dostanú do slepej uličky a nevedia ako ďalej.
A dostal som sa do nej aj ja. Nevedel som ako a kam.
Život to v mojom prípade zariadil tak, že som sa stretol s Tiborom Marcinkom.
Pomaly sa mi otvorili oči. Bol som síce tvrdohlavý a “múdry”, ale nakoniec som to celé pochopil.

Dnes mám znovu chuť do práce a vidím že idem správným smerom.

Ján Pavúr DDP s.r.o.

 

Poznám schopnosti a pozitívne ľudské a charakterové vlastnosti Ing. Tibora Marcinka od roku 1993, t,j. rovných 20 rokov. spolupracovali sme na zakladaní banky, kde neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru investičného bankovníctva. Jeho vedomosti, skúsenosti a analytické schopnosti sú na veľmi vysokej úrovni. Aj vzhľadom na jeho široký rozhlad, zodpovednosť a nedštandardnú ochotu pomôcť sme ho prizvali do správnej rady našej neziskovej organizácie TERRA GRATA, n.o., kde pozitívne prispieva k úspešnej činnosti organizácie. Spoluprácu s ním môžem vrelo doporučiť.

5.3.2013                                                                                                      Zora Urbanová

riaditeľka neziskovej organizácie

TERRA GRATA, n.o.

S pánom Marcinkom som spolupracoval v rámci nášho spoločného pôsobenia v Banskobystrickom spotrebnom družstve so sídlom v Banskej Bystrici. V tomto období sme boli obaja člemni vrcholového vedenia družstva, pričom pán Marcinko pôsobil vo funkcii vedúceho ekonomického úseku a ja vo funkcii vedúceho úseku maloobchodných predajní. Vzájomnú spoluprácu hodnotím ako vysoko profesionálnu. Bol skutočným tímovým hráčom pracujúcim s vysokým nasadením, bez odkladu ochotným riešiť všetky vzniknuté problémy. Spoluprácu s ním odporúčam.

Ing. Július Telek, riaditeľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Jún 2013